Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wypominki listopadowe i roczne

Zbliża się miesiąc listopad, poświęcony modlitwie za zmarłych. Tradycyjnie modlić się będziemy za zmarłych także w wypominkach. Wypisywanie imion i nazwisk naszych bliskich zmarłych, niech będzie dla całej rodziny, a szczególnie dla dzieci, lekcją rodzinnej historii i miłości bliźniego, która dotyka prawdy o świętych obcowaniu.

Wypominki listopadowe

będą połączone z modlitwą różańcową
za zmarłych, codziennie o 17.30, a w niedziele o godzinie 18.30.

Wypominki roczne

będą w niedziele przed Eucharystią o godzinie: 7.30, 9.00, 17.00 i 19.00. W Bursie – przed Eucharystią o godzinie 8.00 i 10.00.

 

Prosimy, aby w rocznych wypominkach umieszczać tylko najbliższych naszych zmarłych, w wypominkach listopadowych natomiast możemy umieścić większą liczbę imion.