Skip to content Skip to footer
Grupy i wspólnoty

Prezydium Legionu Maryi p.w. Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego

Komunikat XYZ..

Legion Maryi

Kierownik duchowy: Ks. Tomasz

Prezydent: Pani Marta Soja

Spotkania: odbywają się w każdą środę po wieczornej Mszy Świętej w salce nr 29 w KOK – u

Legion Maryi jest organizacją katolicką, której członkowie wierzą, że moc Maryi z Bożego postanowienia nie ma granic, dlatego za Jej wstawiennictwem starają się nieść pomoc każdej potrzebującej osobie na zasadzie wolontariatu. Jak sama nazwa sugeruje, Legion Maryi stara się naśladować legion rzymski, którego charakterystycznymi cechami były odwaga, męstwo, wierność i dyscyplina.                                                          Legion powstał 7 września 1921 roku w Dublinie, w Irlandii, aby pozyskać ludzi dla Boga, za przyczyną Jego Matki. Jego założycielami byli ludzie świeccy pod kierownictwem Franciszka Duffa (1889-1980), który był też świeckim obserwatorem na Soborze Watykańskim II. Legion działa na wszystkich kontynentach w ponad 160 krajach świata, zrzeszając kilka milionów członków.

Celem Legionu jest uwielbienie Boga i osiągnięcie świętości jego członków poprzez modlitwę i czynną pracę w służbie bliźnim. Legioniści opierają swą działalność na zawierzeniu Maryi i naśladowaniu Jej pokory, troskliwości i pełnej poświęcenia miłości. Priorytetem dla legionu jest duchowe dobro każdego człowieka.

Legion Maryi jest wspólnotą ludzi, którzy swoje siły, zdolności, czas i zapał pragną poświęcić służbie Niepokalanej. Jesienią 2011 roku rozpoczął się okres formowania Legionu Maryi w naszej parafii. 22 stycznia 2012 roku 15 osób złożyło uroczyste przyrzeczenie legionowe a prezydium, przyjęło nazwę Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego.18 lutego 2012 roku odbyła się uroczysta Msza dziękczynna w intencji powstania Legionu Maryi. Do stałych zadań i prac legionowych należy:

 1. modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne,
 2. modlitwa za parafię i kapłanów tu pracujących,
 3. obstawa liturgiczna Mszy Świętej Nowennowej do Ducha Świętego,
 4. prowadzenie adoracji przed Najświętszym Sakramentem w pierwsze soboty miesiąca,
 5. prowadzenie Godziny Miłosierdzia w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca,
 6. prowadzenie Godziny Łaski (8 grudnia),
 7. prowadzenie majówek przy kapliczkach i figurach naszej parafii,
 8. odwiedzanie chorych,
 9. wolontariat,
 10. apostolstwo indywidualne,
 11. prace na rzecz parafii po uzgodnieniu z ks. Proboszczem w zależności od potrzeb.

Prezydium liczy 15 członków czynnych i 33 wspomagających.