Skip to content Skip to footer
Grupy i wspólnoty

Grupa Świętego Ojca Pio

Komunikat XYZ..

Grupa Św. o. Pio

Opiekun: Ks. Rafał Mirosławski

Lider grupy: Pani Elżbieta Tomczyk

Spotkania: W każdą II sobotę miesiąca godz. 17.00 (18.00) Wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwy za wstawiennictwem o. Pio, różaniec, litania do św. o. Pio, błogosławieństwo Lourdskie, Msza Św. w intencjach zanoszonych przez przyczynę o. Pio.

Charakterystyka grupy: Święty o. Pio powiedział: „Módlcie się ze swymi najbliższymi, każdego wieczoru spotykajcie się w kościele na mszy świętej. Rozważajcie Pismo święte i żyjcie nim. Przystępujcie do Komunii świętej i adorujcie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie”. Słowa te stały się programem Grup Modlitwy św. o. Pio.

Każdy, kto należy do grupy zobowiązywał się do modlitwy osobistej, jak najczęstszego udziału we Mszy Świętej, jeśli to możliwe nawet do codziennej Eucharystii, do rozważania Pisma Świętego i życia nim na co dzień oraz do adorowania Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Ojciec Pio prosił: „Raz na tydzień, a przynajmniej raz w miesiącu, gromadźcie się w kościele, odmawiajcie Różaniec, uczestniczcie pobożnie we Mszy św., słuchajcie i rozważajcie Słowo Boże i żyjcie Nim. Wspólnie przystępujcie do Komunii św., adorujcie, jeśli to możliwe, choć przez godzinę Jezusa w Najświętszym Sakramencie”.

Wszystkim, którzy podejmą się takiego życia ojciec Pio obiecał swoją szczególną duchową opiekę. Mówił do takich osób: „Przyjmuję Cię chętnie za swego syna duchowego, ale pod warunkiem, że będziesz zawsze szlachetnie postępował i dawał przykład życia chrześcijańskiego”.

Grupa św. o. Pio kieruje się ogólnymi zasadami franciszkańskiej duchowości, którymi są:

  • pełne i bezwarunkowe przylgnięcie do nauki Kościoła katolickiego, kierowanego przez papieża i biskupów;
  • posłuszeństwo papieżowi i biskupom, których rzecznikiem jest kapłan, dyrektor duchowy, mianowany przez biskupa;
  • modlitwa z Kościołem, za Kościół i w Kościele, z czynnym uczestnictwem w życiu liturgicznym i sakramentalnym, przeżywanym jako szczyt wewnętrznej jedności z Bogiem;
  • wynagradzanie poprzez udział w cierpieniach Chrystusa według nauki Świętego Pawła;
  • czynna miłość, niosąca ulgę cierpiącym i potrzebującym, jako praktyczne urzeczywistnienie miłości do Boga.

    Ilości zdeklarowanych członków: 100 osób.