Skip to content Skip to footer
Świetlica

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza

Świetlica w roku szkolnym czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 17.00.
W ferie zimowe oraz wakacje w godzinach od 10.00 do 14.00.

"Tchnienie"

Katolicki Ośrodek Kultury

Świetlica przy naszej parafii działa w Katolickim Ośrodku Kultury “Tchnienie” od 2004 roku. Jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym potrzebujących wszechstronnej pomocy.

Zajęcia Świetlicy odbywają się przez cały rok zgodnie z rocznym planem pracy świetlicy. Wychowankowie korzystają ze świetlicy bezpłatnie. W ramach zajęć dzieci korzystają z codziennych posiłków. Dyrektorem Katolickiego Ośrodka Kultury “Tchnienie” jest ks. Janusz Urbaniak, natomiast wychowawcą świetlicy jest s. Marta Poświatowska, SSpS.

swietlica.parafialna_02
swietlica.parafialna_06
Zapisz dziecko

Zapisy Do Świetlicy

Zapisy do świetlicy dokonywane są za pośrednictwem wniosku, który należy pobrać ze strony wraz z regulaminem, bądź poprosić o jego wydanie w świetlicy.

Wypełniony wniosek wraz z podpisanym regulaminem przez rodziców lub opiekunów prawnych, należy złożyć do dyrektora Katolickiego Ośrodka Kultury, bądź do wychowawcy. Nabór do świetlicy dokonywany jest trzykrotnie: przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, przed wakacjami i feriami zimowymi. Zapisów można dokonywać również w ciągu całego roku.

Dokumenty Do Pobrania

Kontakt: s. Marta Poświatowska

Telefon: 17 582-78-29 lub 724 090 120

Email: martaposwiatowska@gmail.com