Skip to content Skip to footer
Grupy i wspólnoty

Odnowa w Duchu Świętym „Płomień Miłości”

Komunikat XYZ..

Płomień Miłości

Opiekun: Ks. Rafał Mirosławski

Lider:  Marta Wasiewicz

Terminy i miejsce spotkań :

KOK parter – sala „Wieczernik”

Piątek po mszy świętej wieczornej

Charakterystyka grupy:

Grupa charyzmatyczna, ewangelizacyjna, posługująca modlitewnie i muzycznie.Stawia nacisk na osobistą relację z Bogiem,  wyrażanie darów Ducha Świętego.

  • Prowadzi Adorację Najświętszego sakramentu w każdy pierwszy piątek miesiąca .
  • Posługuje modlitwą wstawienniczą.
  • Posługuje muzycznie i modlitewnie na Eucharystii z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie w każdy trzeci piątek miesiąca.
  • Prowadzi rekolekcje, seminaria odnowy życia w Duchu Świętym, podczas których propaguje Kerygmat, pogłębianie relacji z Bogiem, codzienną modlitwę indywidualną, rozważanie Pismem Świętego i rozeznanie swego życia w Bogu.
  • Prowadzi modlitwę wspólnotową. Spotkanie modlitewne jest wyrazem życiareligijnego wspólnoty. Składa się z modlitwy uwielbienia, dziękczynienia, śpiewu, chwil ciszy, posługi charyzmatycznej. Punktem kulminacyjnym jest celebracja Słowa Bożego.

Liczba członków: 30