Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

11 Lutego – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes Światowy Dzień Chorego

W sobotę 11 lutego na godz. 9.00 zapraszamy do kościoła chorych, staruszków, niepełnosprawnych
na Eucharystię z udzieleniem sakramentu chorych oraz modlitwy o uzdrowienie i uwolnienie.
Możliwość spowiedzi od godz. 8.30.

Niepokalana Dziewica objawiła się św. Bernadecie Soubirous w roku 1858 w Lourdes, we Francji, przy grocie masabielskiej. Treścią orędzia Maryi jest wezwanie grzeszników do nawrócenia, a całego Kościoła do modlitwy i pokuty. Lourdes stało się miejscem promieniującym na cały świat duchem miłości, zwłaszcza względem chorych i ubogich. Wierni wypraszają tam liczne łaski dzięki wstawiennictwu Matki Najświętszej.

Fragmenty listu św. Marii Bernadety Soubirous do P. Gondrand (1861)

“Pewnego dnia, kiedy wraz z dwiema dziewczynkami udałam się nad rzekę Gave, aby nazbierać chrustu, usłyszałam jakby szelest wiatru. Obróciłam się ku łące, ale zobaczyłam, iż gałązki drzew nie poruszają się wcale. Uniosłam wtedy głowę i spojrzałam w kierunku groty. Zobaczyłam Panią odzianą w białe szaty. Miała na sobie białą suknię, przepasana była niebieską wstęgą, na każdej z Jej stóp spoczywała złocista róża. Taki sam kolor miały ziarenka Jej różańca.[…]

Pani przemówiła do mnie dopiero za trzecim razem. Zapytała, czy nie zechciałabym przychodzić tu do Niej przez dni piętnaście. Odpowiedziałam, że chcę. Pani powiedziała jeszcze, że mam powiedzieć kapłanom, aby postarali się o wybudowanie na tym miejscu kaplicy. […]

Przez piętnaście dni powracałam na to miejsce, a Pani ukazywała mi się za każdym razem, z wyjątkiem jednego wtorku i piątku. Polecała na nowo, abym zachęciła kapłanów do wybudowania kaplicy, zachęciła także, abym się obmyła w źródle i abym się modliła o nawrócenie grzeszników. Wielokrotnie zapytywałam, kim jest, ale Ona uśmiechała się tylko łagodnie. W końcu, trzymając ręce uniesione i kierując wzrok ku niebu powiedziała, że jest Niepokalanym Poczęciem.


13 maja 1992 roku, w rocznicę zamachu na placu św. Piotra, święty Jan Paweł II papież ogłosił wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes jako Światowy Dzień Chorego. I od 1993 roku jest on obchodzony.

Zostaw komentarz