Skip to content Skip to footer

Poniżej umieszczamy przedruk artykułu napisanego przez redaktora KAI – o. Stanisława Tasiemskiego (OP). Jest on wynikiem obszernego wywiadu przeprowadzonego z księdzem proboszczem oraz przedstawicielami naszej parafii – jako laureatami konkursu AktywnaPARAFIA 2022.

Pod artykułem można oglądnąć kilka zdjęć z wywiadu.


PARAFIA PW. DUCHA ŚWIĘTEGO W MIELCU
– ZWYCIĘZCA KONKURSU AKTYWNA PARAFIA 2022

Mielecka parafia pw. Ducha Świętego w diecezji tarnowskiej – zwycięzca konkursu Aktywna Parafia 2022 powstała w 1981 roku. Obecnie na jj terenie w tzw. „blokowisku” mieszka 14 tys. osób. Świątynia jest uznawana za jeden z najciekawszych i najpiękniejszych współczesnych kościołów w Polsce. Monumentalna mozaika wraz z mosiężnymi odlewami w prezbiterium świątyni pokazuje dynamikę Kościoła po Zesłaniu Ducha Świętego, jego wyjście na cały świat.


Od 2007 roku jej proboszczem jest ks. prałat Waldemar Ciosek. Jak zaznaczył, jej specyfika nie była mu obca, bo sam pochodzi ze stosunkowo nieodległego, a rozsławionego przez Tadeusza Kantora Wielopola. Nie kryje, że pojawiała się pokusa, by patrzeć na Kościół jako na swego rodzaju korporację, która ma jakieś strategie, plany, która ma zyski, straty, która ma inwestować. „To prawda, że w Kościół trzeba inwestować, że trzeba planować, dostrzegać różne rzeczy, ale z tymi zyskami i stratami jest zupełnie inaczej, bo u Pana Boga «myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami» (Iz 55, 8). W naszej parafii udało się właśnie z takich prostych małych rzeczy robić wielkie, czyli dostrzegać pewne potrzeby ludzi, iść – jak mówi papież Franciszek na peryferie” – powiedział ks. Ciosek.

Priorytet ewangelizacji

Ks. prał Ciosek zaznaczył, że ewangelizacja, która dokonuje się w tej parafii polega na tym, że czuje się on proboszczem także tej połowy parafii, która nie chodzi do kościoła. „Uznałem, że jest ona niemożliwa, bez zaufania osobom świeckim. Dlatego od początku wspólnie angażujemy się w ewangelizację uliczną, spotkania ewangelizacyjne” – wyznał duchowny. Przypomniał, że parafia, w myśl nauczania soborowego jest wspólnotą wspólnot. Dlatego starał się o to, żeby powoływać ciągle nowe wspólnoty pastoralne. „Po siedemnastu latach widzę, że te wspólnoty ewangelizacyjne, które są też wspólnotami formacyjnymi, wnoszą dużo piękna i dużo radości w życie parafialne. Są to bardzo różne grupy: mamy trzy wspólnoty neokatechumenalne, jest działalność charytatywna, liturgiczna, grupy dziecięce,
młodzieżowe, biblijna, i tak dalej. Budujemy na naturalnej w naszym regionie pobożności ludowej. Mieszkańcy naszej parafii to ludzie z wiosek, którzy przybyli do Mielca ze względu na zatrudnienie” – zaznaczył proboszcz parafii Ducha św.

Te grupy mają swoją tożsamość, spotykają się w swoich salach, w domu katechetycznym. Jednak raz na jakiś czas udają się one do kościoła, gdzie co poniedziałek prowadzone jest nabożeństwo do Ducha Świętego i całodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Każda grupa w kolejny poniedziałek przygotowuje adorację, liturgię, czytania i psalmy. Liturgia prowadzona jest przez poszczególne grupy pastoralne, które mogą zaprezentować swój styl duchowości, pamiętając jednocześnie o tym co łączy wszystkich jako parafian. „Są też malutkie grupki, które się cieszą z tego, że mogą raz w miesiącu być w kościele. Oczywiście każda wnosi swoje cechy, czy to spontaniczną modlitwę charyzmatyczną, czy refleksją biblijną. Może podkreślę, że właśnie grupa biblijna organizuje Niedzielę Słowa Bożego, ale także sprawia, że to słowo Boże obecne jest na co dzień w życiu parafii” – stwierdził jej proboszcz. Dodał, że dzięki niej co tydzień wierni otrzymują „Lectio divina”, czyli fragment Pisma Świętego z danej niedzieli z komentarzem.

Inny charakter ma działająca przy parafii grupa Odnowy w Duchu Świętym, przyciągająca także osoby z innych parafii Mielca. Liderka tej grupy, Marta Wasiewicz, zaznacza, że wiele osób świeckich pragnie przeżywać radość swej wiary, wyrażać ją z uwielbieniem i śpiewem, ale także włączać się w akcje ewangelizacyjne. Grupa organizuje także rekolekcje albo seminarium odnowy wiary, prowadzone przez członków wspólnoty, oczywiście przy współudziale księdza proboszcza i kapłana – opiekuna, jak również pozostałych kapłanów z parafii. Ksiądz proboszcz zmobilizował członków wspólnoty, głównie animatorów do wygłaszania konferencji na rekolekcjach uzdrowienia wewnętrznego, zorganizowanych przy tej parafii. „Staramy się jej służyć w różnoraki sposób, kiedy tylko zaistnieje potrzeba, czy to poprzez diakonię muzyczną, czy włączając się w adorację Najświętszego Sakramentu w każdy pierwszy piątek miesiąca, czy też poprzez modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie, którą prowadzi albo ksiądz proboszcz albo nasz ksiądz Rafał Mirosławski. Liderka grupy Odnowy w Duchu Świętym dodaje, że jej zdaniem modlitwa o uzdrowienie jest nieocenioną pomocą dla ludzi, którzy przeżywają trudności duchowe, ból nieprzebaczenia, jakieś zranienia, i pomaga w uzdrowieniu, „przytuleniu się” do Ojca.

Istotną rolę w ożywieniu parafii odgrywa także muzyka. Ks. Ciosek przez wiele lat był dyrygentem różnych scholi, w tym na Tarnowskiej Pielgrzymce Pieszej i postawił sobie za cel przenoszenie wysokiej sztuki do kościoła. „Na szczęście w naszej parafii mieszka dyrektor szkoły muzycznej, mamy orkiestrę, mamy chóry i dlatego udaje się pomysłami muzycznymi wypełniać naszą parafię. Obecnie przygotowujemy się do styczniowego koncertu «Siedmiu ostatnich słów Chrystusa na krzyżu» Josepha Haydna. Ale także przygotowaliśmy kantatę pastoralną o Duchu Świętym – dziewięć psalmów, z których każdy jest poświęcony poszczególnej grupie parafialnej, którą wysłuchało w parafii dwa tysiące osób. Mamy różne schole, dziecięce, młodzieżowe, i ta przestrzeń muzyczna jest bardzo obecna. W naszej parafii odbywają się także koncerty w ramach Mieleckiego Festiwalu Kultury” – podkreślił duchowny.

Duszpasterstwo młodzieży – wyzwanie szczególne

W duszpasterstwie młodzieży nie ma już takiej masowości, jak w latach osiemdziesiątych czy dziewięćdziesiątych. Istotną rolę odgrywają grupy ewangelizacyjne, pomagające docierać także do młodego pokolenia. Czasami daje się zafascynować kerygmatem kandydatów do bierzmowania, czy harcerki. Czasem przyciąga ich ewangelizacja uliczna czy przygotowania do uroczystości Zesłania Ducha Świętego, z przepiękną liturgią podobną do Liturgii Wigilii Paschalnej. Jest też nabożeństwo Drogi Światła, prowadzone przede wszystkim przez młodzież. Ta młodzież ewangelizuje swoim stylem życia. W ubiegłym roku dużym wydarzeniem było przygotowanie do chrztu Nikoli, dziewczyny, która zobaczyła wiarę swoich koleżanek z klasy i powiedziała, że chce żyć tak, jako one, poprosiła o chrzest i po rocznym katechumenacie w Wielką Sobotę przyjęła chrzest i bierzmowanie. Po raz pierwszy przyjęła Komunię św. Ma obecnie 19 lat i kończy szkolę średnią. To prawda, że maleje liczba uczestników niedzielnej Mszy św. Przed 17 laty było 8 tys. osób, a dzisiaj jest to 5 tys. Za to jest coraz więcej osób na codziennej Mszy św.

Działający w grupie młodzieżowej Grzegorz Kolib podkreślił znaczenie dla ludzi młodych zarówno autorytetów, jak i przestrzeni, w której mogliby realizować swoje aspiracje. Bardzo w tym pomagają wspólne wyjazdy do Taizé, jak i na Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez tę ekumeniczną wspólnotę w różnych miastach Europy. Duże znaczenie ma udział w Tarnowskiej Pielgrzymce Pieszej, ale także inne inicjatywy, takie jak zdobywanie Korony Gór Polskich. Jest to łączenie poznawania Ojczyzny z odkrywaniem głosu Boga, bo góry każą spojrzeć wzwyż, ale także uczą milczenia i przemyślenia najważniejszych spraw swego życia. Szczególne znaczenie ma liturgia sprawowana na łonie przyrody. „Każdy nasz wyjazd rozpoczynamy Mszą świętą a potem sprawowana jest gdzieś na szlaku, czy polanie. Kiedy w niedzielę zgromadziliśmy się przy schronisku pod Śnieżnikiem dla wielu ludzi postronnych była to wielka radość, że mogli się przyłączyć i dziękowali, bo obawiali się, że nie uda im się zdążyć” – powiedział Grzegorz. Dodał, że jeszcze kilku szczytów brakuje mieleckiej grupie, w tym Rysów, czy Beskidu Śląskiego. Młodzi z parafii Ducha Świętego przygotowują się także do udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie w sierpniu 2023 roku. Zamówiono autobus i wiadomo, ile trzeba będzie zapłacić za udział w tym wydarzeniu.

Pielgrzymowanie i sport

Ważną rolę w życiu wiary ludzi młodych odgrywają pielgrzymki. Ks. prał. Cisło sam uczestniczył już w niemal 40 pielgrzymkach pieszych, zarówno warszawskiej, jak i tarnowskiej. „Podczas drogi można pojednać się z Bogiem czy czynnie uczestniczyć w liturgii, innych zadaniach związanych z odpowiedzialnością za wspólnotę. Pielgrzymki są wielkim świętem Kościoła, pozwalając odkryć jego piękno i młodość. W parafii działa także grupa charytatywna młodzieży i jest także grupa harcerek czy apostolska grupa młodzieżowa. Organizujemy także pielgrzymki do Ziemi Świętej, Medjugorie, a na naszym terenie organizujemy obóz narciarski dla dzieci z biednych rodzin. Organizujemy także obozy wakacyjne dla dzieci z rodzin ubogich” – podkreśla proboszcz mieleckiej parafii Ducha Świętego.

Od 14 lat w czasie ferii zimowych wspólnota organizuje Parafialny Obóz Narciarski dla dzieci i młodzieży w dwóch grupach. Nie jest to zwykłe zimowisko ale sportowy obóz narciarski, gdzie pod okiem instruktorów dzieci doskonalą jazdę na nartach. Wieczorem dzieci mogą jeździć na łyżwach. Funkcjonuje także Parafialna Grupa Turystyki Górskiej, która w roku 2023 kończy zdobywanie Korony Gór Polskich (Czupel – Beskid Mały, Śnieżnik – masyw Śnieżnika, Tarnica od Wołosatego poprzez Bukowską Przełęcz, Rozsypaniec, Halicz, Goprowska Przełęcz, Przełęcz Pod Tarniczką, Tarnica, Wołosate). Już po raz piąty w dniach 18–19 lipca z parafii wyruszyła pielgrzymka rowerowa na Jasną Górę. To nie jest wyjazd dla sportowców, wyczynowców. Tu każdy ma własne intencje, głębsze niż tylko turystyczno-sportowe motywy. Uczestnicy jechali, by dać coś z siebie, by modlić się w ten sposób.

W kwietniu razem z dziećmi wyruszono na szlak Gór Świętokrzyskich – parafianie zdobyli Łysicę – jeden ze szczytów Gór Korony Polski. W lipcu dzieci wyjechały do aquaparku w Brzezówce. Miały okazję aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu i popływać. W czasie wakacji dzieci ze świetlicy kilkukrotnie wyjeżdżały także na basen odkryty w MOSIR Mielec. Co tydzień młodzież, lektorzy korzystają z wynajętej sali gimnastycznej trenując siatkówkę.

Katecheza i wychowanie

W pracę katechetyczną w parafii angażuje się między innymi doktor Jolanta Witek, polonistka. Dostrzega w ludziach młodych potrzebę autorytetów, ale także wyrażania swoich aspiracji. Pomaga w tym działalność Katolickiego Domu Kultury, który może poszczycić się różnego rodzaju sukcesami. Przed dwoma laty jedna z dziewczyn otrzymała wyróżnienie w międzynarodowym konkursie politycznym, a obecnie studiuje polonistykę, niedawno w konkursie o bł. Karolinie Kózkównie wyróżniono tekst osoby z mieleckiej parafii. „Jesteśmy na świeżo po Olimpiadzie Teologii Katolickiej, w której wzięło udział 58 uczniów z pięciu klas. Kiedy przed dwoma laty obchodzono 40-lecie parafii zorganizowano konkurs o Duchu Świętym, zarówno literacki jak i plastyczny czy fotograficzny, a prace były eksponowane w parafii” – dodaje dr Witek. Podkreśla starania o wychowanie młodych do modlitwy, aby nie koncertować się przesadnie na aktywizmie, ale także fakt, że młodzież może w wolnych chwilach przyjść czy to, aby pomodlić się w kościele, czy też spotkać w domu parafialnym.

Dzieciom i młodzieży ze szkoły podstawowej służy działająca przez cały rok przy parafii Ducha Świętego Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza. Jak powiedziała siostra Marta Poświatowska ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego, świetlica funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 17:00. Do świetlicy przychodzą dzieci ze szkoły podstawowej. Siostra organizuje również półkolonie w czasie ferii i półkolonie wakacyjne. Realizowane są różnego rodzaju programy, między innymi zajęcia profilaktyczne: antyalkoholowe, antynarkotykowe. Prowadzone są zajęcia plastyczne, komputerowe, zajęcia techniczne dla chłopaków, którzy są zainteresowani samochodami. „Co roku staramy się zrobić inny program wakacyjny, a w tym roku mieliśmy hasło „Przystanek pustynia Mielec”. Jeździliśmy po Mielcu, w dużej mierze komunikacją miejską, żeby dzieci bardziej poznały swoje miasto. Wyjeżdżaliśmy też poza Mielec. Staramy się organizować wycieczki raz, czy dwa razy do roku. W tym roku w kwietniu byliśmy w Górach Świętokrzyskich. W przyszłym może to będzie wyprawa do Wadowic i Krakowa, bo dzieci pomimo tego, że to tak blisko, nie znają tych miejsc ważnych dla kultu religijnego i dla nas” – powiedziała siostra Poświatowska. Dodała, że ze względu na katolicki charakter świetlicy stara sią przygotowywać dzieci do czynnego udziału w liturgii, co owocuje później działalnością scholi dziecięcej.

Wiara wyrażana w miłosierdziu

Na uznanie zasługuje całoroczna praca parafialnego oddziału Caritas. Co tydzień w czwartki wolontariusze pełnią dyżury pomocowe, gdzie rozdają ubrania potrzebującym. Nie brakuje także doraźnej pomocy w oparciu o bazę danych i bieżące potrzeby ubogich parafii. Wolontariusze odwiedzają chorych, pomagają w robieniu zakupów, wspierają finansowo w nabywaniu leków.

Dwa razy w roku Parafialny Oddział Caritas wspólnie z Akcją Katolicką i Wolontariatem Młodzieżowym organizuje dużą akcję zbierania w pobliskich sklepach żywności dla potrzebujących. Przygotowane paczki żywnościowe odbierane są przez potrzebujących w punkcie Caritas. W tym roku udzielono pomocy około 50 rodzinom. Parafialny Oddział Caritas co roku w okresie przedświątecznym rozprowadza świece, paschaliki, czy baranki wielkanocne, a zebrane środki finansowe przeznacza na rzecz ubogich.

Jak zaznacza pani dr Witek w wolontariat angażują się także dzieci i młodzież, i to nie tylko uczęszczającą na katechezę. Spośród stałych form należy wymienić systematyczną pomoc dla pobliskiego Domu Dziecka, gdzie znajduje się ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo. Przyjeżdżamy z koncertem, gitarą, ze świętym Mikołajem. Oni nas także ubogacają.

Jest też współpraca z Podkarpackim Hospicjum w Rzeszowie, gdzie ostatnio przebywają rodziny z chorymi dziećmi z Ukrainy. Parafianie włączyli się w akcję „Nakrętki na misyjne studnie”, która trwa od roku. Zebrano prawie 50 worków 120–litrowych.

Do parafii zgłasza się wielu bezdomnych, niezaradnych życiowo czy potrzebujących, którym udzielana jest indywidualna, doraźna pomoc z prywatnych funduszy kapłanów (kupno lekarstw, węgla, rachunek za energię itp.). Parafianie bardzo poważnie potraktowali pomoc dla Ukrainy. Powstał specjalny sztab złożony z kilku parafian do rozeznawania i udzielania pomocy. Pierwszą nadzwyczajną akcją było przygotowywanie nocą kanapek dla uchodźców. Przez dwa dni w nocy parafianie przygotowywali po kilka tysięcy bułek, które były dostarczane na granicę polsko-ukraińską. Ze względu na to, że dwóch pochodzących z parafii księży pracuje w Ukrainie, na bieżąco organizowana jest pomoc dla ich parafii (pomoc rzeczowa i pieniężna). Zorganizowane były też zbiórki środków chemicznych, żywności i leków, które zostały dostarczone osobom znajdującym się na terenie objętym wojną.

Działania te są szansą na współdziałanie osób każdego wieku, zarówno młodzieży, jak i emerytowanych nauczycielek czy ludzi innych zawodów.

Pani Urszula Malińska, parafianka, podkreśliła, że wiele działań parafii odbywa się we współpracy z władzami Mielca i często wymaga to opracowania odpowiednich projektów na wsparcie różnorodnej działalności parafii w dziedzinie ochrony zdrowia, wychowania, czy sportu. Zwróciła uwagę na znaczenie wydarzenia integrującego, jakim jest festyn parafialny, pozwalający wiernym poznać bliżej swoich księży i ich różnorodne talenty. Pobudza to wiele osób do aktywnego działania i sprawia, że mielecka parafia pw. Ducha Świętego jest naprawdę aktywna.

***
Konkurs Aktywna Parafia 2022 organizuje Katolicka Agencja Informacyjna wraz z Fundacją na Rzecz Wymiany Informacji Katolickiej. Partnerem Organizacyjnym jest Caritas Polska. Wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym Konferencji Episkopatu Polski oraz jej Sekretarza Generalnego – bp. Artura G. Mizińskiego.

Głównym Partnerem Konkursu Aktywna Parafia 2022 jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Partnerem Konkursu Aktywna Parafia 2022 jest Fundacja PKO Banku Polskiego. Konkurs wspierają Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. i Aries Power Equipment Sp. z o.o. Patronami medialnymi wydarzenia są TVP1 i eKAI.pl.

Więcej informacji o Konkursie Aktywna Parafia 2022 na stronie ekai.pl/aktywna-parafia-2022